Sylvester sjørøvermus

Thursday, September 15, 2005

VIDEO SOM HJELPEMIDDEL I SAMTALER MED BARN OM FORELDRES SAMLIVSBRUDD


VIDEO SOM HJELPEMIDDEL I SAMTALER MED BARN OM FORELDRES SAMLIVSBRUDD

Videoen inneholder en animasjonsfilm laget av Knut Eide. Manus er skrevet av familieterapeut May Stemland som har lang erfaring som mekler og terapeut.

Videoen er primært tenkt som et hjelpemiddel for meklere og terapeuter i samtale med barn ved foreldres samlivsbrudd. For at barn skal få en forståelse av en hendelse er det viktig å få laget en meningsfull historie rundt det som er skjedd. Filmen inneholder de mest vanlige problemstillinger som dukker opp i forbindelse med samlivsbrudd. Den kan være nyttig å bruke som et assosiativt utgangspunkt for en samtale. Temaene kan identifiseres hos rollefigurene i historien på en måte som skaper distanse til vanskelige hendelser i barnets liv.

Videoen kan også brukes i barnehager, skoleklasser eller andre grupper der temaet skilsmisse tas opp. Foreldre kan se den sammen med sine barn for å få i gang en samtale om temaer det er nødvendig å snakke om i forbindelse med samlivsbrudd.

Vedlagt følger et hefte som er ment som en kort innføring i de temaer som blir tatt opp i filmen.

Bestilling av video/DVD


FILMEN SELGES BÅDE SOM DVD OG VHS. DEN KAN BESTILLES PÅ E-POSTADRESSE:
mstemland@yahoo.com.

ELLER PR. BREV:
MAY STEMLAND, HAAKON 7. GT. 42, 8003 BODØ.

Jeg ber om å få tilsendt ant….. DVD a kr. 310,- + fraktutg.
Jeg ber om å få tilsendt ant…… VHS a kr. 290,- + fraktutg.

Jeg betaler vedlagte bankgiro innen to uker.

Navn..............................................................................

Institusjon....................................................................

Adresse.........................................................................

.......................................................................................

Telefon..........................................................................

E-post...........................................................................